Wpisy użytkownika orionblues z dnia 7 maja 2009

Liczba wpisów: 7

orionblues
 
ten sam przebój Lili Marleen
w wykonaniu dwóch gwiazd,,

pozdro,,,,

 

orionblues
 
Ofiary ludzkiej głupoty,,,,,

Ponad 2 tys. psów w schronisku "Na Paluchu" czeka na adopcję. Z powodu kryzysu ekonomicznego zwierząt przybywa, ale też więcej osób decyduje się wziąć pupila do domu.

,, W ubiegłym roku, w analogicznym okresie co obecnie tj. od 1 stycznia do 30 kwietnia, zarejestrowaliśmy 1165 przyjęć zwierząt, a adopcji 956. Natomiast w tym roku przyjęć było 1186, czyli o 21 osobników więcej, ale adopcji 1054''

– mówi w rozmowie z Wirtualną Wanda Dejnarowicz, dyrektor schroniska "Na Paluchu".

"Obecnie działania dobroczynne na rzecz zwierząt są na podobnym poziomie co wcześniej. Schronisko odwiedzane jest nie tylko przez ludzi zamierzających zaadoptować zwierzę, ale także przez różne kręgi chcące wesprzeć naszych podopiecznych.

Szczególnie rozległy zakres pomocy ofiarują placówki oświatowo-wychowawcze, które organizują akcje humanitarne, uwrażliwiając w ten sposób dzieci i młodzież na problemy bezdomności i odpowiedzialną opiekę nad zwierzętami.
Tak więc wycieczek o charakterze edukacyjnym jest tutaj bardzo dużo. Spośród bywających u nas gości liczne grono stanowią także cudzoziemcy"

- Wanda Dejnarowicz, dyrektor schroniska "Na Paluchu"

"Niedawno otrzymaliśmy bardzo hojne wsparcie od szwedzkiej rodziny, która była zauroczona naszym schroniskiem i faktem, że mimo tak dużej ilości podopiecznych, ratujemy życie każdemu zwierzęciu i mamy tak duży wskaźnik adopcji.
Zatem wpłacona przez owych dobroczyńców tak pokaźna kwota, znacznie powiększyła konto darowizn w porównaniu z analogicznym okresem minionego roku"

“W zeszłym roku wskaźnik adopcji wynosił 83% względem napływu zwierząt. To bardzo dobry wynik, tym bardziej, że w tym roku wzrósł do 90%. Dużo jest więc osób wrażliwych. Bardzo często osoby, które uratowały psu życie, przyprowadzając go do schroniska, po okresie kwarantanny go adoptują”Polacy są mało odpowiedzialnymi opiekunami czworonogów.

“Polacy kochają zwierzęta, ale równocześnie niewiele wiedzą o ich potrzebach i zachowaniach, dlatego są mało odpowiedzialni. Jak pies jest stary, to często go porzucają, wiedząc, że ktoś się przecież w końcu nim zajmie. Zdarza się, że osoby o niskich dochodach adoptują psa, a później uświadamiają sobie, że nie stać ich na leczenie”"Coraz więcej osób przychodzi do nas z podobną prośbą prosząc o pomoc medyczną. Schronisko przewidując, że w świetle takich okoliczności pupil może zostać porzucony, podejmuje badania i leczenie.
W czasie kryzysu zarejestrowaliśmy znacznie więcej podań o bezpłatny zabieg w schronisku"

Eutanazja zwierząt w niektórych krajach UE jest legalna.

“W UE są zupełnie inne przepisy i inaczej schroniska funkcjonują. Jest dużo mniej zwierząt w stosunku do ilości obywateli, gdyż jest większy nadzór nad populacją. Sterylizacja i kastracja zwierząt niehodowlanych jest obowiązkowa. Myślę, że jest również inna mentalność obywateli. Część krajów przyjmuje eutanazję zwierząt jako rzecz normalną. U nas jest to niedopuszczalne. Polacy kochają zwierzęta, ale są mało odpowiedzialni”Większość, bo 2247 mieszkańców schroniska to psy.

“Obecnie w schronisku na co dzień przebywa 2247 psów. Liczba ta od siedmiu miesięcy jest na stałym poziomie”pozdro,,,

 

orionblues
 
małe wspomnienie Janka Kaczmarka
w jego uroczej piosence,,,

pozdro,,,,

 

orionblues
 
dziś podaje program
ostatniego dnia
Festiwalu Filmów Polskich w NY,

pozdro,,,,
 

orionblues
 
od pewnego czasu dostaję sympatyczne
wpisy na swoim blogu z różnych części
kraju, europy i świata,,,,,

nie wszyscy są dobrze zorientowani,
gdzie konkretnie leżą Suwałki i co sobą
reprezentują, jakie to jest miasto
w jak pięknej leży krainie,,,,,

postaram się w kilku odcinkach przybliżyć
zainteresowanym tą czarowna okolicę,

podać kilka ciekawych informacji
z różnych dziedzin życia,
tych aktualnych, historycznych, legend
i podań ludowych,,,,,

a są bardzo ciekawe,

przybliżę też historyczne postacie z reginu,
które na trwałe wpisały się w dzieje cywilizacyjne, bo takowe tu działały,,,,

z wielkim rozmachem a dzieła ich ujęte
są zasobach zabytków światowych,,,,

Suwałki położone są w północno-wschodniej Polsce, w północnej części województwa podlaskiego, pomiędzy 22º 52' a 23° 00' długości geograficznej wschodniej i pomiędzy 54°02' a 54º10' szerokości geograficznej północnej.

Powierzchnia Suwałk wynosi 65,24 km² (6524 ha), miasto liczy ponad 70 tys. mieszkańców.
Przeważająca część miasta znajduje się w północnej części Równiny Augustowskiej, zwanej Obniżeniem Suwalskim, niewielkie północne fragmenty miasta (Wysoczyzna Szurpił i Krzemianek)  oraz północno-wschodnie (Wysoczyzna Szwajcarii i Osinek) należą do Pojezierza  Wschodniosuwalskiego.

Historia Suwałk - początki
 
Powstanie i rozwój Suwałk – najpierw jako wsi, a z czasem miasta – nierozerwalnie wiąże się z działalnością osadniczą i kolonizacyjną zakonu kamedułów, którzy w 1667 roku, z nadania króla Jana Kazimierza, stali się właścicielami rozległych dóbr obejmujących znaczny obszar dzisiejszej Suwalszczyzny.

Zanim to nastąpiło, ziemie te znajdowały się we władaniu Jaćwingów o czym do dziś świadczą, rozrzucone wokół Suwałk, liczne stanowiska archeologiczne i pozostałości osad obronnych. W końcu XIII wieku nastąpił jednak ostateczny upadek Jaćwieży, która nie potrafiła przeciwstawić się napierającym z zachodu Krzyżakom, a pojaćwieskie ziemie stały się przedmiotem długotrwałego sporu o prawa do ich sukcesji. Po 1422 roku obszar ten znalazł się w Wielkim Księstwie Litewskim i stanowił dobra hospodarskie, a później królewskie. Pokrywające go, niedostępne puszcze, na wiele lat stały się terenem wielkoksiążęcych i królewskich łowów. Po objęciu go przez kamedułów, ich centrum stała się wyspa Wigry, gdzie w pierwszej połowie XVIII wieku, w miejscu królewskiego dworu myśliwskiego, wzniesiony został imponujący klasztor i kościół. Nowi właściciele niemal natychmiast rozpoczęli systematyczną eksploatację puszczańskich bogactw. Karczowali lasy, zakładali rudy i smolarnie, sprowadzali osadników i zakładali nowe wsie.

Jedną z nich były również Suwałki, o których pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1688. Dwa lata później nowina, czyli nowo założona wieś, liczyła dwa dymy. W roku 1700 wymieniano już Suwałki Małe i Suwałki Wielkie. W pierwszej dekadzie XVIII stulecia, podobnie jak cały region, Suwałki spustoszyło „morowe powietrze”. Według sporządzonej w 1711 roku Lustracji Dymów (...) w Dobrach Wygierskich, spośród znajdujących się tu 22 dymów, zasiedlonych pozostało tylko pięć. W epidemii zmarło 249 mieszkańców, a ocalało zaledwie dziesięcioro (w dobrach kamedulskich zmarło 2581 osób, a ocalało jedynie 363).

Herm miasta;
miasto posiada herb nadany przywilejem lokacyjnym króla Augusta II w 1720 roku i przedstawiający na czerwonym tle Św. Rocha i Św. Romualda w srebrnych szatach, między którymi znajdują się trzy zielone góry. Na najwyższej górze umieszczony jest złoty krzyż, a u jego podstawy - złota korona. Św. Roch (z lewej strony herbowej) wsparty jest o czarną laskę, a u  jego stóp znajduje się czarny pies.
(cdn)

pozdro,,,,
 

orionblues
 
Miasto znajduje się w północnej części województwa podlaskiego. Jest administracyjnym, handlowym, kulturalno-oświatowym i turystycznym centrum Suwalszczyzny.

Położenie geopolityczne miasta w bezpośrednim sąsiedztwie trzech państw: Rosji (Obwód Kaliningradzki), Litwy i Białorusi oraz przy drodze międzynarodowej Via Baltica wyznacza charakter miasta przygranicznego, dając szansę stania się jednym z ważniejszych w regionie centrów wymiany handlowej.

Malownicze położenie geograficzno-krajobrazowe Suwałk w obszarze Zielonych Płuc Polski, stanowi o atrakcyjności miasta pod względem turystyczno-rekreacyjnym. Miasto stanowi dobrze wyposażoną bazę wypadową dla turystów i wczasowiczów, chcących zwiedzić Wigierski Park Narodowy, Suwalski Park Krajobrazowy, Puszczę Augustowską, wschodnią część Biebrzańskiego Parku Narodowego, a także regiony sąsiednie - Mazury Garbate z Puszczą Romincką i Puszczą Borecką, Pojezierze Ełckie oraz Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.

Władze miasta Suwałk prowadzą także ożywioną współpracę z miastami w całej Europie,
a mianowicie;

- z miastem Grande-Synthe we Francji,
- miastem Waren w Niemczech,
- miastami Marijampolem, Alytusem i  Druskiennikami na Litwie
- miastem Vöru z Estonii.

Za podjęte przez Suwałki inicjatywy w zakresie ochrony środowiska i rozwoju przedsiębiorczości oraz za aktywność w umacnianiu procesu integracji europejskiej, miasto zostało dostrzeżone i uhonorowane przez Radę Europy;
- Dyplomem Rady Europy w 1993 r., w 1995 r.
- Flagą RE, a w roku 1996
- Plakietą RE.

pozdro,,,,
 

orionblues
 
nigdy w życiu bym nie przypuszczał,
że tak można zinterpretować świetny
utwór Janka Kaczmarka,,,

pozdro,,,,